ForglassBox

Czym jest ta aplikacja i dla kogo jest przeznaczona?

Forglassbox jest pierwszą aplikacją wykonującą technologiczne obliczenia szklarskie na smartfonie. Umożliwia ona:

  • Wyliczanie zestawów surowcowych, z których można wytopić szkła bezbarwne, bursztynowe, zielone i oliwkowe o zadanym składzie chemicznym z wykorzystaniem wybranych surowców i ograniczeń (warunków brzegowych) 1).
  • Obliczanie właściwości technologicznych i fizykochemicznych tych szkieł 2).

1) Dla każdego z tych szkieł podano domyślne składy chemiczne, zalecaną selekcję surowców i warunków brzegowych, które umożliwiają ich uzyskanie podczas wytopu w piecu przemysłowym

2) Do obliczeń zastosowano równania sprawdzone w praktyce przemysłowej.

Celem twórców aplikacji było uczynienie ze smartfonu małego podręcznego centrum obliczeniowego technologa, które, w przeciwieństwie do komputera, towarzyszy wszystkim wytwórcom, przetwórcom i użytkownikom szkieł oraz projektantom urządzeń dla przemysłu szklarskiego, w każdym miejscu i o każdym czasie. Aplikacja jest "smart". Przy obliczaniu udziałów poszczególnych surowców uwzględnia nie tylko zadany skład chemiczny, ale także Liczbę Redoks Zestawu niezbędną dla uzyskania szkła o oczekiwanym kolorze lub odcieniu oraz optymalizuje ilość siarczanów z uwzględnieniem potrzeb klarowania i stężenia nasycenia SO3 w szkle o zadanym kolorze po uformowaniu. Aplikacja porównuje skład chemiczny szkła zadany do obliczeń ze składami surowców wytypowanych do składu zestawu i podpowiada niezbędne skorygowane proporcje Al2O3/(Al2O3+SiO2), K2O/(K2O+Na2O) oraz MgO/(MgO+CaO). Obliczone właściwości szkła mogą być wykorzystywane przy projektowaniu profili temperatury w piecach do topienia, fusingu, hartowania i odprężania, optymalizacji zapotrzebowania mocy cieplnej pieca z przestrzeni ogniowej i dogrzewu oraz geometrii pieców.

Architektura aplikacji

Architektura aplikacji jest przyjazna dla użytkownika, osobom mniej zaawansowanym w maksymalnym stopniu oferuje opcje wyboru gotowych pakietów a zaawansowanym technologom pozwala na modyfikacje większości danych w celu dopasowania ich do specyficznych wymagań wybranej huty, lokalnie wykorzystywanych surowców i własnych przyzwyczajeń. Dla pierwszej grupy przygotowano słowniczek pojęć z definicjami pojęć i terminów wykorzystywanych tak w aplikacji jak i praktyce szklarskiej. Do drugiej grupy użytkowników (choć nie ogranicza się to tylko do niej) skierowana jest, na bieżąco aktualizowana, lista wdrożeń innowacyjnych rozwiązań firmy Forglass.

Instrukcja obsługi

ForglassBox