polityka prywatności

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Forglass Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków. Telefon: +48 12 352 42 22. E-mail: office@forglass.eu.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym powyżej (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia z Forglass Sp. z o.o. (np. obsłudze informatycznej, prawnej, hostingodawcom).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone będą przechowywane do czasu zakończenia korespondencji lub przez okres wymagany przepisami prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby odpowiedzieć na przesłaną korespondencję.