kontakt

centrala

Forglass Sp. z o.o.

Uwaga! Nowy adres:

ul. Wadowicka 8a

30-415 Kraków, Polska

+48 12 352 42 22
office@forglass.eu

zakład produkcyjny

ul. Botaniczna 33

42-260 Kamienica Polska

Zawada obok Częstochowy

Osoby do kontaktu

Leeds, Wielka Brytania

Ian D. Robertson
ian.robertson@forglass.eu

Paryż, Francja

Iwona Prusicka
iwona.prusicka@forglass.eu

Tunis, Tunezja

Mohamed Triki
triki.mohamed@forglass.eu

NIP PL 677 237 30 46

REGON 122 757 674

KRS 0000447164

Kapitał zakładowy 160 000 PLN

Ubezpieczenie 15 000 000 PLN

mapa