safety first

strategia w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia

 • Minimalizacja ryzykownych sytuacji, do których dochodzi podczas pracy
 • Komunikowanie się z naszymi pracownikami i klientami w celu zidentyfikowania i zredukowania ryzyka, na które wpływ mają nasze działania podczas pracy
 • Zadbanie o to, aby wszyscy pracownicy posiadali kompetencje potrzebne do wykonywania swoich zadań oraz aby została im zapewniona odpowiednia praktyka
 • Przekazywanie informacji i instrukcji pracownikom oraz nadzór nad pracownikami
 • Zapewnienie odpowiedniej kontroli nad ryzykiem dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa, wynikającym z naszych działań w pracy
 • Analizowanie niniejszej strategii i poddawanie jej, w razie konieczności, rewizji w regularnych odstępach czasu
 • Zapewnienie i utrzymanie bezpiecznego zakładu produkcyjnego oraz miejsca budowy
 • Regularne zapewnianie sprzętu zabezpieczającego oraz środków ochrony osobistej
 • Unikanie materiałów niebezpiecznych
 • Zgłaszanie wszelkich ryzykowanych sytuacji w celu uniknięcia ich w przyszłości
 • Zapewnienie wysoce wykwalifikowanego personelu ds. BHPiOŚ
 • Ciągłe ulepszanie naszych standardów w zakresie BHPiOŚ
safety first
nasz cel: praca bez wypadków
jesteśmy zdania, że dzięki wdrożeniu powyższej strategii możliwe jest uniknięcie wszelkich incydentów.