sprzedaż materiałów ogniotrwałych

Oferujemy:

  • Specyfikację materiałów ogniotrwałych
  • Odbiór materiałów dla klienta
  • Dostawę i rozładunek
  • Transport na budowę

W naszym magazynie posiadamy materiały ogniotrwałe do natychmiastowego użycia.