Zestawiarnia Piec i Zasilacze w jednym pakiecie

Dla tych, którzy cenią sobie współpracę z jednym zaufanym dostawcą oferującym pełen zakres usług, oto dobry przykład.

Zestawiarnia Piec i Zasilacze w jednym pakiecie

Dla tych, którzy cenią sobie współpracę z jednym zaufanym dostawcą oferującym pełen zakres usług, oto dobry przykład. Firma Forglass przeprowadziła rozbudowę i modernizację zestawiarni, pieca i zasilaczy dla swojego Klienta.

Zakres prac obejmował nie tylko prace technologiczne, ale również budowlane, aby znacząco zwiększyć wydajność. Forglass dostarczyła dodatkową mieszarkę i dwa przenośniki kubełkowe umożliwiające podawanie zestawu dwoma niezależnymi liniami; zmodyfikowała transport zestawu od mieszarek do silosów przywannowych. Ponadto Forglass wykonała kompletny remont wanny razem z przebudową zasilaczy i relokacją dwóch automatów IS z konstrukcjami wsporczymi i instalacjami. Ważnym dla Klienta był fakt, że prace na zestawiarni były wykonywane bez zatrzymywania produkcji. Forglass dostarczyła oraz zamontowała tymczasowy pneumatyczny transport zestawu do silosa przywannowego na czas budowy, zmodyfikowała system odbioru stłuczki i transportu stłuczki własnej w piwnicy poprzez wykonanie nowego układu podawania stłuczki własnej do kruszarki. Rezultatem prac jest nie tylko zmodernizowana huta, ale również zadowolony Klient.