Nowe przedstawicielstwo we Francji

Nowe przedstawicielstwo we Francji
Firma Forglass Sp. z o.o. ma nowego przedstawiciela na Francję. Jest nim Iwona Prusicka – polka od wielu lat mieszkająca we Francji. Dzięki Pani Iwonie Forglass pozyskuje kolejnych francuskich klientów a współpraca z nimi układa się pomyślnie.

Z Iwoną można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iwona.prusicka@forglass.eu