Forglass i przenośnik zgrzebłowy nowej generacji

Inżynierowie Forglass zaprojektowali przenośnik zgrzebłowy nowej generacji, wyposażony w „inteligentną” technologię.

Forglass i przenośnik zgrzebłowy nowej generacji

Jeden z producentów szkła w Holandii kupuje zaprojektowany przez Forglass przenośnik zgrzebłowy nowej generacji, wyposażony w „inteligentną” technologię. Projekt został już nazwany SmartScraper™ ze względu na wbudowaną inteligencję maszyny. Jednym z kluczowych elementów tej inteligencji jest system ochrony przed przeciążeniem (OPS). Zamiast mechanicznej ochrony system ten wykorzystuje czujniki elektroniczne do ciągłego monitorowania warunków pracy przenośnika SmartScraper ™, diagnozowania problemów i natychmiastowej reakcji na zmiany w działaniu. W przeciwieństwie do poprzednich rozwiązań istnieje możliwość spowolnienia lub zatrzymania maszyny w odpowiednim momencie, zanim ulegnie uszkodzeniu którykolwiek z jej elementów, w tym także sam system zabezpieczeń. Dodatkowo, po podłączeniu do szerokiej gamy czujników (np. temperatury, prędkości roboczej czy wydajności), OPS ułatwia szczegółową analizę wydajności maszyny. Dzięki temu systemowi można uniknąć większości uszkodzeń, co oznacza, że żywotność SmartScraper ™ jest dłuższa niż innych przenośników, a jego koszty operacyjne związane z konserwacją są zmniejszone, co przyczynia się do zwiększenia ogólnego zwrotu z inwestycji. Ponadto działanie przenośnika jest stale monitorowane w czasie rzeczywistym i może być sterowane zdalnie. System przechowuje dane historii zdarzeń, umożliwiając ich analizę, dzięki czemu można wyciągać wnioski i wprowadzać zmiany, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom w przyszłości. OPS jest również podłączony do maszyn IS i systemu odrzucania stłuczki - konfiguracja zgodna z koncepcjami Przemysłu 4.0, która pozwala systemowi przewidywać obciążenia przenośnika i odpowiednio dostosowywać jego funkcjonowanie.

Jednym z wymagań współczesnych hut szkła - ten konkretny projekt nie jest wyjątkiem - jest przestrzeganie bardzo surowych przepisów przeciwpyłowych. Konstrukcja Forglass SmartScraper™ zapewnia wyjątkowo niski poziom pyłu generowanego przez przenośnik, co nie tylko spełnia wymagania Klienta, ale także chroni wrażliwe części maszyny i ułatwia jej utrzymanie przez resztę jej życia.

Projekt był szczególnie trudny ze względu na fakt, że cały zakład przechodził modernizację i inżynierowie Forglass musieli pracować w nocy, aby nie zderzyć się z innymi pracownikami w ciągu dnia. Mimo tych trudności Forglass otrzymało wiele pozytywnych komentarzy od Klienta na temat kilku aspektów projektu, w tym bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa, precyzyjnej inżynierii eliminującej kolizje, terminowości i doskonałej komunikacji z zespołem Forglass.

SmartScraper ™ to tylko jedna z wielu innowacyjnych technologii opracowywanych przez Forglass. Wkrótce więcej ogłoszeń!