Forglass wprowadza technologię 4.0 w przenośnikach zgrzebłowych

Dział B+R Forglass, we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i innymi prestiżowymi uczelniami technicznymi, opracował imponujący wachlarz innowacyjnych rozwiązań technologicznych zarówno dla zestawiarni, jak i pieców.

Forglass wprowadza technologię 4.0 w przenośnikach zgrzebłowych

Wyobraź sobie fabrykę, w której maszyny mogą samodzielnie podejmować decyzje lub przynajmniej ułatwiać ludziom podejmowanie decyzji dzięki płynnej komunikacji z nimi. To już nie jest science fiction. Fabryka jutra jest tu dzisiaj!

Forglass, wiodący dostawca technologii dla zestawiarni i pieców, stoi na czele tych zmian. Solidny dział B+R firmy, we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i innymi prestiżowymi uczelniami technicznymi, opracował imponujący wachlarz innowacyjnych rozwiązań technologicznych zarówno dla zestawiarni, jak i pieców.

W dążeniu do maksymalizacji produkcji i minimalizacji kosztów dla swoich klientów, a co ważniejsze w celu poprawy bezpieczeństwa, Forglass opracował „inteligentny” przenośnik zgrzebłowy, trafnie nazwany SmartScraper™. Konstrukcja wyposażona w innowacyjny system ochrony przed przeciążeniem (OPS) wykorzystuje elektroniczne czujniki do ciągłego monitorowania warunków pracy przenośnika, diagnozowania problemów i natychmiastowego reagowania na zmiany w działaniu. Wbudowana inteligencja maszyny pozwala jej zwolnić lub zatrzymać się przed uszkodzeniem elementów, w tym samego systemu ochrony. Dodatkowo, po podłączeniu do szerokiej gamy czujników (np. temperatury, prędkości roboczej lub wydajności), SmartScraper™ umożliwia szczegółową analizę jego działania, aby uniknąć przyszłych awarii. I to jest mądre.

Forglass dostarczył już wiele SmartScrapers do fabryk swoich klientów, w tym do producentów szkła opakowaniowego, float i włókna szklanego. Informacje zwrotne były w przeważającej mierze pozytywne, dlatego Forglass postanowił zaoferować SmartScapers wyposażone w OPS jako jedyną opcję w swojej rodzinie przenośników zgrzebłowych.