Piec U-płomienny dla fabryki chemicznej zostanie zaprojektowany i dostarczony przez FORGLASS.

ZCh Rudniki zatrudniły FORGLASS do zaprojektowania i dostarczenia nowego pieca o większym wydobyciu i niższym zużyciu energii.

Piec U-płomienny dla fabryki chemicznej zostanie zaprojektowany i dostarczony przez FORGLASS

Zakłady Chemiczne Rudniki S.A. to najbardziej znany producent szkła wodnego (krzemianu sodu) w Polsce. Chcąc zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, ZChR zatrudniły firmę FORGLASS do zaprojektowania i dostarczenia nowego pieca o większym wydobyciu i niższym zużyciu energii.

Technologia opracowana przez FORGLASS pozwoli na zwiększenie produkcji, skutecznie obniżając koszt energii na jednostkę szkła.

Szklisty krzemian sodu to szkło o prawie najprostszym składzie chemicznym. Ta prostota i brak potrzeby usuwania pęcherzyków gazu (które w dalszym procesie faktycznie pomagają w rozpuszczeniu szkła w wodzie) mogą sugerować trywialność procesu topienia, a zatem uproszczoną konstrukcję pieca. Ale to tylko złudzenie. Reakcje sody z piaskiem mają złożony charakter, a konkurujące ze sobą kwestie wydajności i zużycia energii wymagają wysoce zmodyfikowanej struktury pieca. Ponadto, ze względu na fakt, że jednym z zastosowań szkła wodnego jest chemia gospodarcza, domieszki w zestawie są ściśle kontrolowane. Eliminuje to praktycznie możliwości zastosowania dodatkowych składników, jako katalizatorów chemicznych. Mając na uwadze te ograniczenia, FORGLASS opracował unikalną konstrukcję pieca, która zapewnia szybsze nagrzewania wsadu, gdy jest on podawany do pieca. Technologia FORGLASS zapewnia lepsze wykorzystanie dostarczanej energii, gwarantując jednocześnie najwyższą jakość stopionego szklistego krzemianu sodu. Wszystkie aspekty tej ważnej modernizacji pieca, w tym projekt, dostawa, instalacja, automatyzacja i serwis są w całości obsługiwane przez FORGLASS.

Uzyskanie więcej za mniej nie jest łatwe, ale dzięki niezawodnemu zastosowaniu nowych i sprawdzonych technologii, FORGLASS jest w stanie sprostać wyzwaniu!