Forglass rozszerza współpracę z Krosno Glass SA.

Krosno Glass S.A., jeden z czołowych polskich producentów ekskluzywnego szkła, po raz kolejny wybrał Forglass do wykonania modernizacji jednego ze swoich głównych pieców.

FORGLASS rozszerza współpracę z Krosno Glass SA

Krosno Glass S.A., jeden z czołowych polskich producentów ekskluzywnego szkła, po raz kolejny wybrał Forglass do wykonania modernizacji jednego ze swoich głównych pieców. Planowane na listopad 2020 r. prace obejmą m.in. częściową wymianę materiałów ogniotrwałych, rozgrzew, uszczelnianie.

Korzystając w szerokim zakresie z modelowania komputerowego, Forglass przygotował również projekt nowego zasilacza, którego Klient zażądał do przyszłej modernizacji. Oferowane przez Krosno Glass SA wyroby ze szkła wysokiej klasy wymagają bardzo precyzyjnych parametrów nie tylko składu chemicznego, ale także ekstremalnej jednorodności temperatury topionego szkła. Aby osiągnąć tę jednorodność, Forglass zaprojektował zasilacz z dwoma rzędami palników, przy czym górny rząd może zarówno grzać, jak i chłodzić (dostarczając czyste powietrze). Dodatkowo zasilacz będzie wyposażony w ceramiczne mieszadła rozmieszczone strategicznie wzdłuż ścieżki przepływu szkła. Wszystkie funkcje tego nietypowego zasilacza są sterowane automatycznie przez niestandardowe oprogramowanie, również zaprojektowane przez Forglass.

Główne powody, dla których Krosno wybrało Forglass do tego projektu to wiedza technologiczna firmy, niezwykle pozytywne doświadczenia ze współpracy przy poprzednich przebudowach oraz jakość wykonania, którą Forglass się szczyci.

Współpraca naszych firm wyraźnie wskazuje na chęć ciągłego doskonalenia procesu formowania szkła i poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych w tym zakresie.