Technologia FORGLASS w nowym piecu dla Kama-Vitrum

Kama-Vitrum zatrudnia FORGLASS do zaprojektowania i dostarczenia nowego pieca do topienia wysokiej jakości szkła opakowaniowego.

Technologia FORGLASS w nowym piecu dla Kama-Vitrum

Rozbudowa huty szkła Kama-Vitrum w Wołczynie spowodowała konieczność zwiększenia produkcji. Firma wynajęła FORGLASS do zaprojektowania i wybudowania nowego pieca do topienia wysokiej jakości szklanych pojemników ze szkła krzemieniowego. Dzięki technologii opracowanej przez FORGLASS, nowy piec osiągnie większą wydajność szkła o znacznie wyższej jakości i będzie charakteryzował się znacznie zmniejszonym zużyciem energii. FORGLASS zmodyfikował również halę produkcyjną, aby uwzględnić większy rozmiar nowego pieca, który ma zostać oddany do użytku w grudniu 2019 r.