Zadowoleni klienci powierzają Forglass wymagające i nietypowe projekty

Co zrobić, gdy trzeba podnieść część wyrobową bez demontażu materiałów ogniotrwałych? Oczywiście zadzwoń do Forglass!

Zadowoleni klienci powierzają Forglass wymagające i nietypowe projekty

Co zrobić, gdy trzeba podnieść część wyrobową bez demontażu materiałów ogniotrwałych? Oczywiście zadzwoń do Forglass! Firma, znana przede wszystkim jako dostawca technologii topienia szkła, oferuje również swoje doświadczenie w wielu wymagających i nietypowych projektach.

Po zrealizowaniu podobnego projektu dla tego samego Klienta w ostatnim czasie, firma Forglass została po raz kolejny wybrana do podniesienia części wyrobowej pieca w zakładzie Klienta w Wielkiej Brytanii. Tym razem całkowita waga podnoszonej konstrukcji to grubo ponad 1000 ton. Projekt będzie obejmował:

• Przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla zakresu projektu • Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej • Dobór i montaż synchronicznego układu hydraulicznego • Modyfikacja i wzmocnienie istniejącej konstrukcji • Zsynchronizowane podnoszenie części wyrobowej

Forglass opracuje dokumentację techniczną, model istniejących konstrukcji, rysunki konstrukcji wsporczych, obliczenia i niezbędne opisy. Zastosowany przez Forglass synchroniczny układ hydrauliczny gwarantuje płynne i bezpieczne podnoszenie całej konstrukcji. Z góry określona wysokość podniesionej konstrukcji zostanie potwierdzona w każdym z punktów kontrolnych.

Forglass posiada własne zakłady produkcyjne, co pozwala na dużą elastyczność i sprawność w reagowaniu na potrzeby klientów – bez względu na to, jak są nietypowe lub wymagające.