ForglassBox – wsparcie branży szklarskiej na miarę XXI wieku

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom kierowników hut i technologów produkcji szkła, z których wielu dorastało ze smartfonem w kieszeni, Forglass stworzył narzędzie o niespotykanych dotąd korzyściach.

ForglassBox – wsparcie branży szklarskiej na miarę XXI wieku

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom kierowników hut i technologów produkcji szkła, z których wielu dorastało ze smartfonem w kieszeni, Forglass stworzył narzędzie o niespotykanych dotąd korzyściach. ForglassBox powstał pod opieką merytoryczną szefa działu B+R Forglass, czołowego technologa szkła, dr. Mariana Klischa. To pierwsza tego typu aplikacja wykonująca obliczenia technologiczne na smartfonie.

Umożliwia błyskawiczne obliczenie składu zestawu na podstawie wybranych surowców o określonym składzie chemicznym, z których można wytopić szkło bezbarwne, bursztynowe, zielone i oliwkowe o żądanym składzie chemicznym i właściwościach. ForglassBox umożliwia użytkownikowi dobór określonych surowców i założeń (limitów) dla zestawu i szkła zgodnie z jego wymaganiami kolorystycznymi, a także oblicza właściwości technologiczne i fizykochemiczne tych szkieł, w tym: temperatury, w których szkło osiąga pożądaną lepkość, temperaturę likwidusu, czas chłodzenia, WRI, RMS, RGT, liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej, gęstość, właściwą przewodność elektryczną, pojemność cieplną i efektywną przewodność cieplną.

Aplikacja ForglassBox posiada wbudowaną „inteligencję”, dzięki której koryguje również skład chemiczny wybranego do obliczeń szkła, jeśli wybrane surowce uniemożliwiają uzyskanie założonych stężeń.

Aplikacja ForglassBox jest dostępna w Apple Store i Google Play.