FORGLASS jest dumny z ukończenia niezwykłego i wymagającego projektu

FORGLASS jest dumny z ukończenia niezwykłego i wymagającego projektu
Jeden z największych w Europie producentów szkła float musiał podnieść w jednym kawałku konstrukcję ogniotrwałą i stalową części wyrobowej pieca, aby dostosować ją do nowego poziomu szkła.

FORGLASS jest dumny z ukończenia niezwykłego i wymagającego projektu

Jeden z największych w Europie producentów szkła float musiał podnieść w jednym kawałku konstrukcję ogniotrwałą i stalową części wyrobowej pieca, aby dostosować ją do nowego poziomu szkła. Powierzchnia części wyrobowej pieca wynosiła około 150 metrów kwadratowych, a łączna masa podnoszonej konstrukcji wyniosła ponad 1000 ton. Firma FORGLASS została wybrana do realizacji tego niezwykłego projektu, który obejmował:

  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej projektu.
  • Wykonanie i instalację konstrukcji wsporczej.
  • Wybór i instalację synchronicznego układu hydraulicznego.
  • Modyfikację i wzmocnienie istniejącej struktury.
  • Zsynchronizowane podnoszenie części wyrobowej.

Synchroniczny układ hydrauliczny zastosowany przez FORGLASS gwarantował płynne i bezpieczne podnoszenie całej konstrukcji. Z góry ustalona wysokość podniesionej struktury została potwierdzona w każdym z 39 punktów kontrolnych. Kontrola materiału ogniotrwałego wewnątrz części wyrobowej nie wykazała żadnych błędów w konstrukcji.

FORGLASS opracował dokumentację techniczną, model istniejących struktur, rysunki konstrukcji wsporczych, obliczenia i niezbędne opisy. Forglass jest właścicielem obiektów produkcyjnych, co zapewnia dużą elastyczność w reagowaniu na potrzeby klientów - bez względu na to, jak niezwykłe i wymagające one są.

Prace przygotowawcze i faktyczne zadania zostały wykonane przy zachowaniu bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz najwyższej dbałości o jakość - z czego słynie firma FORGLASS.