Forglass zmodernizowała zestawiarnię dla Trend Glass

Firma Forglass wykonała kompleksową modernizację zestawiarni dla Trend Glass w Szydłowcu – głównego polskiego producenta szkła gospodarczego i użytkowego.

Forglass zmodernizowała zestawiarnię dla Trend Glass

Firma Forglass wykonała kompleksową modernizację zestawiarni dla Trend Glass w Szydłowcu – głównego polskiego producenta szkła gospodarczego i użytkowego.

Na etapie ofertowania Forglass stworzyła trójwymiarowy model wspólnie opracowanej koncepcji rekonstrukcji oraz szczegółowy harmonogram prac. Dzięki temu w krótkim czasie uzyskano technologiczne wytyczne i zaczęto planowanie i koordynowanie prac konstrukcyjnych. Forglass może zagwarantować wysoką jakość oraz błyskawiczną dostawę, ponieważ posiada własny zakład produkcyjny w Polsce.

Zakres prac obejmował:

  1. Modernizację systemu dozującego surowiec;
  2. System transportu zestawu do pieca;
  3. Nowy system zarządzania stłuczką;
  4. Dostawę nowego systemu wizualizacji i kontroli procesu produkcji.

Po raz kolejny Forglass wykonała pracę przewyższającą oczekiwania Klienta oraz zrealizowała projekt w ramach budżetu i przed terminem!