FORGLASS dostarczy swoją technologię do Niemiec

FORGLASS Sp. z o.o. została wybrana przez Ardagh Group Germersheim do budowy nowej linii transportu stłuczki szklanej oraz modernizacji istniejącej linii transportu zestawu do mieszarek.

FORGLASS dostarczy swoją technologię do Niemiec

FORGLASS Sp. z o.o. została wybrana przez Ardagh Group Germersheim do budowy nowej linii transportu stłuczki szklanej oraz modernizacji istniejącej linii transportu zestawu do mieszarek.

FORGLASS dostarczy w tym zakresie własny wysokiej jakości sprzęt, m.in. przenośniki taśmowe, rynny wibracyjne oraz rozdzielacze.

Rozwiązania proponowane przez FORGLASS z pewnością zwiększą konkurencyjność Ardagh Germersheim na rynku.