Forglass Ambasadorem Polskiej Gospodarki

Forglass ponownie uhonorowany tytułem Ambasadora Polskiej Gospodarki.

FORGLASS ponownie uhonorowany tytułem Ambasadora Polskiej Gospodarki

Po raz kolejny Forglass został uznany jako firma, która nie tylko szybko rozwija swoją międzynarodową działalność, ale robi to z doskonałością, innowacyjnością i silnym partnerstwem ze swoimi zagranicznymi klientami.

„Ambasador Polskiej Gospodarki” to coroczny konkurs organizowany przez Business Centre Club of Poland. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Konkurs jest ogólnopolskim, niekomercyjnym przedsięwzięciem mającym na celu: wyróżnianie i promocję przedsiębiorców odnoszących sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie wysokich standardów i dobrych praktyk biznesowych z klientami zagranicznymi, zacieśnianie współpracy między przedsiębiorcami i przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promocję Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatywy społeczne. Przedsiębiorcy mogą otrzymać tytuł „Ambasadora Polskiej Gospodarki” w sześciu kategoriach: Eksporter, Firma Globalna, Kreator Rozwiązań XXI Wieku, Marka Europejska, Najwyższa Jakość, Partner Firm Zagranicznych.

Nic dziwnego, że kategorią, w której Forglass jest Ambasadorem Polskiej Gospodarki jest - Kreator rozwiązań XXI wieku.