Life plan

Forglass Sp. z o.o. razem z Fundacją Marka Kamińskiego postanowiła zmieniać życia ludzkie. Fundamentem projektu Life Plan, 8-miesięcznego rozwojowego programu stypendialnego, jest metoda Biegun autorstwa Marka Kamińskiego. Powstała ona na bazie doświadczeń z wypraw znanego polskiego polarnika i podróżnika. Program Life Plan jest kontynuacją wsparcia młodych ludzi w podejmowaniu zmiany w ich życiu. Tak, jak metoda Biegun wpłynęła na Jaśka Melę podczas wypraw na Bieguny w 2004 roku.

Celem Life Planu jest objęcie wsparciem uczestników w wieku 12–16 lat, którzy w czasie 8 miesięcy poznają metodę Biegun, nauczą się korzystać z narzędzi pomagających im realizować cel.

W czasie całego procesu sformułują swój cel i nauczą się, jak go osiągnąć. W trakcie programu będą mieli szansę zbudować poczucie własnej wartości oraz postawę Zdobywcy. Uczestnicy wypracują nowe kompetencje, które realnie pozwolą im kształtować swoje życie i podejmować decyzje.

Każdy z nas może pomóc - Dołącz do nas i zapewnij dzieciom równy start ! 😊

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę fundacji: http://marekkaminski.com/life-plan/

Aktualności Life Plan

Pierwotny model biznesowy Life Plan ograniczył potencjał jego zasięgu i nie był odporny na kryzysy takie jak pandemia. Zmieniając formułę z pracy tylko z nastolatkami na faktyczne nauczanie programu w innych organizacjach na całym świecie, LifePlan zwiększy swój obecny zasięg od mniej niż 100 dzieci rocznie do setek, a później tysięcy na całym świecie.

life plan