NOWA FIRMA Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM.

Cele :

  • Nowe, elastyczne podejście do obsługi klienta.
  • Praca dla najbardziej wymagających klientów.
  • Wysoka jakość usług.
  • Kompleksowa obsługa - skuteczne łączenie różnych branż.
Forglass powstał w styczniu 2012 roku jako konsorcjum kilku firm z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży szklarskiej. Za cel postawiliśmy sobie stworzenie podmiotu zorientowanego na huty szkła, który umożliwi klientowi kompleksową obługę z zakresu budowy wanien, inwestycji, utrzymania ruchu oraz bieżących napraw. Skutecznie połączyliśmy branżę elektryczną, metalową i ceramiczną. Projekt spotkał się z bardzo przyjaznym przyjęciem przez klientów, co po roku zaowocowało powstaniem Forglass Sp. z o. o..

Zarząd

Prezes Zarządu Forglass Sp. z o.o.

Doświadczenie: 10 lat
w przemyśle szklarskim, Kierownik Działu Zestawiarni
i Topienia, Kierownik Produkcji
w hucie szkła Stolzle Częstochowa Sp z o. o.

Piotr Knast

Członek Zarządu Forglass Sp z o. o. Kierownik Działu Automatyki
i Sterowania.

Doświadczenie: 20 lat w branży szklarskiej, 60 zrealizowanych projektów dla hut szkła.

Andrzej Dyląg

Członek Zarządu Forglass Sp z o. o. Kierownik Działu Maszyn
i Konstrukcji Stalowych

Doświadczenie: Ekonomista
i mechanik. Właściel firmy Ekopol Sp z o. o., która od 25 lat realizuje inwestycje i remonty w hutach stali a od 10 lat w hutach szkła.

Tomasz Adamiecki

Członek Zarządu Forglass Sp. z o o. Kierownik Działu Konstrukcji Ceramicznych i Napraw na gorąco.

Doświadczenie: 15 lat
w przemyśle - nadzór nad remontami i budową pieców szklarkich.

Zbigniew Ślifierski

Członek Zarządu Forglass Sp z o. o. Szef Działu Realizacji Projektów.

Doświadczenie: 15 lat
w przemyśle - projektowanie
i prowadzenie remontów wanien szklarskich.

Leszek Jędrzejczyk

Zespół zbudowany z fachowców o wieloletnim doświadczeniu w przemyśle szklarskim
i metalowym. 150 wykwalifikowanych pracowników, w tym 21 inżynierów.